X-Rig AS

Lærer i Boreoperatørfaget Vg3

Innledning

X-rig er et test- og kompetansesenter som assisterer operatører og serviceselskap med kvalitetssikring av eksisterende boreteknologi samt testing av ny teknologi i forkant av bruk offshore.

Høsten 2020 starter de opp Vg3 i Boreoperatørfaget og søker i den forbindelse en Lærer.

Boreoperatørfaget er utgangspunkt for all virksomhet knyttet til petroleumsindustrien.
Faget skal bidra til å dekke samfunnets behov for effektiv og sikker utvinning av olje- og gassfelt. Videre skal faget bidra til utvikling av kompetanse innen leteboring, produksjon og vedlikehold av produksjons- og injeksjonsbrønner. Arbeidet foregår under kritiske og krevende forhold og stiller krav til helse og funksjonsdyktighet. Faget skal bidra til å ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet.

Opplæringen skal:
- Legge til rette for at lærlingen utvikler helhetsforståelse, praktiske ferdigheter og faglig innsikt knyttet til boring og ferdigstilling av en brønn.
- Fremme evne faglig utvikling og til å ta i bruk ny teknologi.
- Bidra til å utvikle den enkeltes evne til å ta beslutninger og til nøyaktighet og ansvarlighet i arbeidet.
- Legge til rette for variert trening i bruk og vedlikehold av overflateutstyr og nedihullsutstyr med vekt på sikkerhet og ytelse.
- Legge til rette for erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av faggrupper i et internasjonalt miljø.
- Legge vekt på miljøbevissthet, sikkerhetsforståelse og kjennskap til norske og internasjonale standarder og retningslinjer.

Fullført og bestått opplæring fører fram til fagbrev som Bore- og Vedlikeholdsoperatør.

Lærer i Boreoperatørfaget Vg3

Søk stilling


Arbeidsoppgaver

 • Gi elevene praktisk og teoretisk undervisning i Boring & Boreutstyr og Brønnverktøy i henhold til læreplan i Boreoperatørfaget Vg3.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk erfaring fra fagområdet
 • Gode formidlingsferdigheter
 • Gode ferdigheter i relasjonsbygging
 • Gode ferdigheter i samarbeid og kommunikasjon
 • Engasjement og utviklingsorientering
 • Det er krav om inngående kjennskap til følgende hovedområder:
 • Boring & Boreutstyr Hovedområdet omfatter aktiviteter som inngår i boringen av lete, avgrensings,
 • produksjons og injeksjonsbrønner. Videre omfatter det bruk og vedlikehold av boreutstyr.
 • Helse, miljø og sikkerhet står sentralt i hovedområdet.
 • Brønnverktøy Hovedområdet omfatter vedlikehold av brønnverktøy for lekkasjetesting. Videre omfatter
 • det barrierer i forbindelse med boring, ventiltreinstallasjon og brønnoverhaling.

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Er du den XRig søker ser vi frem til å motta din søknad idag.
OPPDRAGSGIVER

SØKNADSINFO

REFNR
400478

KOMMUNE
Gjesdal

STILLINGSTYPE
Vikariat/engasjement

SØKNADSFRIST
Snarest

KONTAKTPERSON(ER)
Kristin Skretting
97 17 37 49
ksk@levelgroup.no
Stavanger

Søk stilling