Omstilling

Noen ganger er kravene til effektivitet og konkurransekraft så strenge at en må ta vanskelige valg, gjøre store endringer og i verste fall la noen av de ansatte fristilles.

Hva gjør viLevel Personal har erfarne rådgivere som sørger for at vanskelige situasjoner håndteres på riktig måte, og bistår dine tidligere kollegaer med å finne nye muligheter.

Vi har gode verktøy for å gjøre omstillingen så smertefri som mulig, samtidig som en ivaretar de involverte. Et av tiltakene kan være å benytte vårt karriereprogram, der jobbsøkere får profesjonell veiledning som øker sjansene for å lykkes på arbeidsmarkedet. En annen løsning er å iverksette en internevaluering, der en kartlegger kompetanse, motivasjon og endringsvilje hos de ansatte.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer.


Image

Kontakt


Image
Arnt Ole Bang
Salgssjef
E-post
404 44 035
When you’ve exhausted all possibilities, remember this: You haven’t
Thomas Edison