Omstilling

Noen ganger er kravene til effektivitet og konkurransekraft så strenge at en må ta vanskelige valg, gjøre store endringer og i verste fall la noen av de ansatte fristilles.
Kontakt oss

Vi kan bistå i hele prosessen

Hva gjør vi?

Level Personal har erfarne rådgivere som sørger for at vanskelige situasjoner håndteres på riktig måte, og bistår dine tidligere kollegaer med å finne nye muligheter.

Vi har gode verktøy for å gjøre omstillingen så smertefri som mulig, samtidig som en ivaretar de involverte. Et av tiltakene kan være å benytte vårt karriereprogram, der jobbsøkere får profesjonell veiledning som øker sjansene for å lykkes på arbeidsmarkedet. En annen løsning er å iverksette en internevaluering, der en kartlegger kompetanse, motivasjon og endringsvilje hos de ansatte.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer.

Rekruttering Laastad
Thomas Edison

When you’ve exhausted all possibilities, remember this: You haven’t