Sponsor

Vi i Level Personal vil gjennom våre sponsorengasjementer bidra til et levende samfunn og nærmiljø ved våre lokasjoner 💪

Stolt sponsor av:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Level Personals syn på sponsing

Våre samarbeidsforhold er av varierende type, men alltid med et bredt engasjement innenfor områdene der vi selv har virksomhet og kan bidra. Samarbeidspartnerne er nøye utvalgt for å skape forutsetninger for gode relasjoner med våre målgrupper, økt interesse og engasjement for virksomheten vår, og nye forretninger med de vi møter på vår vei.
Rekruttering Laastad

Sjekkliste for mulige samarbeid

Vi får mange forespørsler og forslag til samarbeid av ulike slag. Vi bruker følgende sjekkliste når vi evaluerer et mulig samarbeid:

  • For oss handler sponsing om et samarbeid mellom to parter der begge får et tydelig utbytte
  • Vi prioriterer prosjekter som støtter varemerket LEVEL og vår visjon
  • Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og vårt engasjement for nærmiljøet – for en god utvikling i samfunnet
  • All sponsing skal være i samsvar med vår adferdskodeks. Dermed vil vi i all hovedsak ikke sponse politiske eller religiøse organisasjoner, risikofylte aktiviteter, aktiviteter som kan skade mennesker, dyr eller miljø, og aktiviteter som kan oppfattes som støtende eller uetiske
  • Samarbeidspartneren må være konkret med sine motprestasjoner – gi oss en tydelig idé om hva Level Personal vinner på et samarbeid
  • Eksponering av logoen er ikke en tilstrekkelig grunn for oss til å sponse, for det må alltid være i kombinasjon med ett eller flere av punktene ovenfor.
  • Kostnader for trykk og andre tilleggskostnader for profilering skal i utgangspunktet inkluderes i totalkostnad i samarbeidsavtalen
  • Vi takker i all hovedsak nei til samarbeid som kun handler om rene pengegaver og/eller gratisprodukter
Usain Bolt

Don’t think about the start of the race, think about the ending.