Tester og delprosess

Vi kan tilby fleksible løsninger, tilpasset oppdragsgivers behov og ressurser, enten du ønsker å bruke oss på hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

DelprosessDersom oppdragsgiver ønsker bistand i forbindelse med interne rekrutteringer, opp mot kandidater de selv har opprettet kontakt med, eller i andre sammenhenger der det er mest hensiktsmessig med en delprosess, arbeider vi vanligvis på timebetaling. Ved et visst omfang på etterspurte tjenester, kan vi bli enige om en fastpris, også når det innebærer yrkesrelatert testing av kandidater.

TesterHensikten med å bruke tester er å lettere kunne avgjøre hvilken kandidat som har best forutsetninger for å lykkes i stillingen. Level Personal benytter forskningsbaserte og DNV GL-verifiserte metoder fra CEB/SHL, og utformer en rapport som synliggjør kandidatens sterke og svake sider, målt opp mot etterspurte kvalifikasjoner.

I samråd med oppdragsgiver bidrar Level Personal med å identifisere kritiske og ønskede kompetanseområder, som danner grunnlag for de yrkes- og organisasjonsrelaterte testene. Disse sendes så til kandidatene på mail med generell info, innlogging og tidsfrist for gjennomføring. CEB/SHL er et web-basert system og kandidatene gis anledning til å øve seg før de setter i gang.

For å kartlegge kandidatenes adferdskompetanser anvender vi personlighetstesten SHL OPQ 32, designet for å avdekke trekk ved personers handlemønster i arbeidslivet. Testen dekker i alt 20 sentrale kompetanser, men det legges særlig vekt på kriteriene som defineres i krav- og stillingsanalysen.

Her kan du logge inn for å prøve praksistest slik de anvendes i rekrutteringsprosessen.

Ta en test her

Image

RapportPå bakgrunn av intervjuer og testresultater utformer vi en sluttrapport der kandidatene får tallkarakterer fra 1 til 5. Disse angir sannsynligheten for at kandidatene vil være en ressurs på de ulike kompetanseområdene. Resultatene presenteres i et skjema som fremstiller forskjellene mellom kandidatene på en oversiktlig måte.

Svært høy

5

Høy

4

Middels

3

Lav

2

Svært lav

1

Vi minner samtidig om at det er mange faktorer som kan spille inn under utførelsen av testene. I de fleste tilfeller anbefaler vi en grundigere gjennomgang med sertifisert personell, for fullt utbytte.

Ta kontakt med rådgiver for mer info om test og rapport, eller sjekk www.cebglobal.com/shl

Teamet


Image
Tor Arne Egeland
Daglig leder
E-post
404 44 034
Image
Frank Krogh Kongshavn
Rådgiver
E-post
906 08 448
Image
Arnt Ole Bang
Salgssjef
E-post
404 44 035
The one thing that hasn’t changed is the team that fields the best players wins
Jack Welch