Noen ganger er kravene til effektivitet og konkurransekraft så strenge at en må ta vanskelige valg, gjøre store endringer og i verste fall la noen av de ansatte fristilles.


I slike sammenhenger kan du ha mye igjen for å benytte deg av erfarne rådgivere som sørger for at det skjer på riktig måte og bistår dine tidligere kollegaer med å finne nye muligheter.

Vi har gode verktøy for å gjøre omstillingen så smertefri som mulig, samtidig som en ivaretar de involverte. Et av tiltakene kan være å benytte vårt karriereprogram, der jobbsøkere får profesjonell veiledning som øker sjansene for å lykkes på arbeidsmarkedet. En annen løsning er å iverksette en internevaluering, der en kartlegger kompetanse, motivasjon og endringsvilje hos de ansatte.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine utfordringer.

When you’ve exhausted all possibilities, remember this:
You haven’t

Vil du vite mer?

Tor Arne
Egeland

Daglig leder

Telefon: 404 44 034
E-post: 


Arnt Ole
Bang

Salgssjef

Telefon: 404 44 035
E-post: 


Frank Krogh
Kongshavn

Rådgiver

Telefon: 906 08 448
E-post: 


Anne Gro
Andreassen

Rådgiver

Telefon: 959 66 016
E-post: 


Geir
Danielsen

Leder Level Prosjekt

Telefon: 992 51 402
E-post: