Norva24 Sørmiljø AS

Vil du bli en del av Nordens største vann -og avløpskonsern?

Søk stilling


OPPDRAGSGIVER

SØKNADSINFO

REFNR
500476

KOMMUNE
Kristiansand

STILLINGSTYPE
Fast stilling

SØKNADSFRIST
23.05.2022

KONTAKTPERSON(ER)
June Mellemstrand Thingsaker
46 79 55 91
June.Mellemstrand@levelgroup.no
Kristiansand

Søk stilling