Source Galileo

Vil du jobbe innen fornybar energi? Nå har vi flere spennende ledige stillinger i Source Galileo.
Vi jobber med Norges neste industrieventyr. Source Galileo er en europeisk utbygger av fornybare energisystemer, med kontorer i Haugesund, Dublin og London. I Norge har vi ansvar for flytende havvind og har flere prosjekter i porteføljen. Bli en del av vårt dynamiske miljø i Haugesund!
Image

Om oss

Ønsker du en variert og spennende arbeidshverdag i et internasjonalt miljø? Source Galileo teller i dag ca. 100 ansatte, med kontorer i Dublin, London og Haugesund. Vi jobber som én organisasjon, på tvers av landene og sammen med andre internasjonale samarbeidspartnere.

Source Galileo Norge har hovedkontor i Haugesund og har ansvar for flytende havvind. Med en lang kystlinje og gunstige vindforhold, har Norge en ideell posisjon for utvikling av havvind. Samtidig besitter vi verdensledende teknologikompetanse, som åpner opp for enorme eksportmuligheter. Source Galileo skal ta en sentral del i dette industrieventyret, og har allerede flere prosjekter i porteføljen. Vi investerer i et mangfold av teknologier og ser frem til å bygge de første flytende havvindparkene med norsk teknologi kombinert med lokale leveranser i Norge og i Europa.

Source Galileo er et ungt selskap, men med et dypt erfarent team. I løpet av de siste tjue årene har teamet levert storskala, internasjonale fornybare energiprosjekter. Vi fokuserer på utvikling av havvindparker, men vi utvikler også en portefølje innen sol, batteri og hydrogen.

Rekruttering Laastad
Rekruttering Laastad
Rekruttering Laastad

Kultur

Vår bedriftskultur er forankret i gjensidig respekt, teamarbeid og en lidenskap for å levere høykvalitet og godt administrerte prosjekter. Vi bryr oss om virkningen av prosjektene våre og forbedringene vi kan gjøre i miljøet vårt. Prosessene våre bygger på veletablerte utviklings- og leveransemodeller, men vi har friheten til å innovere og skape nye måter å jobbe på. Vi er fast bestemt på å vokse sammen, lære av hverandre og ha det gøy på veien.

Hos oss får du muligheten til å skaffe deg internasjonal erfaring, blant annet gjennom internasjonale turer. Med kontorer i flere land har vi god kultur for å besøke hverandre og har samlinger for å bli enda bedre kjent. Vi drar ofte på turer sammen med organisasjonen Norwegian Offshore Wind (NOW) og deltar på reiser for å skaffe forbindelser i andre Europeiske land. I tillegg er en av våre gode samarbeidspartnere det japanske selskapet Kansai, som har sendt fire ansatte til vårt kontor, hvor de nå sitter fast.

Vi har også veldig hyggelig lokal kultur og arrangerer fredagslunsj hver uke. I tillegg setter vi av deler av den første fredagen i måneden til nye utfordringer, god mat, diskusjoner og faglig påfyll. Sammen drar vi også ofte på arrangementer i bransjen over hele landet.

Hvis du leter etter en fleksibel arbeidsplass med mange muligheter for utvikling og internasjonal erfaring er dette stedet for deg!

Rekruttering Laastad
Rekruttering Laastad

Finance Controller

Stillingen rapporterer til CFO i Source Galileo Ltd og vil ha ansvar for de økonomiske oppgavene knyttet til Source Galileos aktiviteter i Norge. Dette inkluderer blant annet oppfølging av prosjekter, likviditetsstyring, prognoser og budsjettering. I tillegg er presentasjon av økonomiske tall og analyser for ledelsen en viktig del.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for god oversikt og struktur i dokumentflyten i prosjektene
 • Registrere, kontrollere og vedlikeholde prosjektdokumentasjon og sørge for at Source Galileo oppfyller selskapets og kundenes retningslinjer
 • Ansvar for selskapets dokumentstyringssystem
 • Flink til å kommunisere på engelsk både muntlig og skriftlig
 • Støtte prosjektlederne og den øvrige organisasjonen med administrative oppgaver
 • Være en positiv bidragsyter til selskapets vekst og kultur!

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse og/eller arbeidserfaring
 • God systemforståelse og evnen til å sette seg inn i nye programmer
 • Sterke verbale og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Strukturert arbeidsmetodikk og kunne håndtere flere oppgaver samtidig
 • Øye for detaljer og evnen til å se det store bildet
Mer info og søknad
Rekruttering Laastad

Project Manager

Stillingen rapporterer til vår landsjef (CEO) og vil ha ansvar for å lede offshore vindprosjekter i Norge med muligheter for å arbeide med resten av selskapets portefølje. Økonomisk styring, tidsplaner, risiko og kvalitet vil være noen av dine arbeidsoppgaver mens prosjektene utvikles og gjennomføres. Stillinger vil være lokalisert i Haugesund.

Ansvarsområder:

 • Prosjektledelse av Source Galileo's offshore vindprosjekter i Norge
 • Lede et tverrfaglig team for å sikre ansvarlig utvikling av prosjektene, at de godkjennes og at de installeres sikkert til lavest mulig LCOE
 • Implementere, vedlikeholde og oppdatere prosedyrer og prosesser for å sikre at prosjekter er godt planlagt, kostnadsberegnet og blir fulgt opp
 • Tett samarbeid med Public Affairs Manager for å utvikle nettverk med lokale, nasjonale, interne og eksterne samarbeidspartnere for å sikre god prosjektgjennomføring
 • Være en positiv bidragsyter til selskapets vekst og kultur!

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse på universitet- eller høyskolenivå
 • Dokumentert erfaring som prosjektleder
 • Erfaring fra lignende roller innen fornybar energi eller andre store infrastrukturprosjekter er ønskelig, men annen erfaring vil også bli vurdert
 • Forståelse av politiske prosesser, økonomiske virkemidler og relatert lovgivning som muliggjør utviklingen av våre prosjekter
 • En utpreget lagspiller med evne til å bygge relasjoner
 • Flink til å kommunisere på engelsk både muntlig og skriftlig
 • Interesse for fag
 • Liker jakten på utviklings- og forbedringsmuligheter, inkludert å utnytte system og teknologi til å forenkle og forbedre
Mer info og søknad
Rekruttering Laastad

Document Controller

Dine arbeidsoppgaver vil være å sørge for god oversikt og struktur i våre prosjekters dokumentasjonsflyt. Du vil ha ansvar for å registrere, kontrollere og vedlikeholde dokumentasjon og sørge for at Source Galileo oppfyller krav knyttet til dokumentasjon. Du vil være tett knyttet til prosjektlederne og bidra med administrative oppgaver.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for god oversikt og struktur i dokumentflyten i prosjektene
 • Registrere, kontrollere og vedlikeholde prosjektdokumentasjon og sørge for at Source Galileo oppfyller selskapets og kundenes retningslinjer
 • Ansvar for selskapets dokumentstyringssystem
 • Flink til å kommunisere på engelsk både muntlig og skriftlig
 • Støtte prosjektlederne og den øvrige organisasjonen med administrative oppgaver
 • Være en positiv bidragsyter til selskapets vekst og kultur!

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse og/eller arbeidserfaring
 • God systemforståelse og evnen til å sette seg inn i nye programmer
 • Sterke verbale og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Strukturert arbeidsmetodikk og kunne håndtere flere oppgaver samtidig
 • Øye for detaljer og evnen til å se det store bildet
Mer info og søknad