Revolution Slider Error: Slider with alias hero-level-test-og-rapport not found.
Maybe you mean: 'hero-level-kandidatutleie' or 'hero-level-prosessen' or 'hero-level-rekruttering' or 'hero-level-laastad' or 'hjem-slider' or 'ansatte-helfigur'

Hensikten med å bruke tester er å lettere kunne avgjøre hvilken kandidat som har best forutsetninger for å lykkes i stillingen.


Level Personal benytter forskningsbaserte og DNV GL-verifiserte metoder fra CEB/SHL, og utformer en rapport som synliggjør kandidatens sterke og svake sider, målt opp mot etterspurte kvalifikasjoner.

I samråd med oppdragsgiver bidrar Level Personal med å identifisere kritiske og ønskede kompetanseområder, som danner grunnlag for de yrkes- og organisasjonsrelaterte testene. Disse sendes så til kandidatene på mail med generell info, innlogging og tidsfrist for gjennomføring. CEB/SHL er et web-basert system og kandidatene gis anledning til å øve seg før de setter i gang.

For å kartlegge kandidatenes adferdskompetanser anvender vi personlighetstesten SHL OPQ 32, designet for å avdekke trekk ved personers handlemønster i arbeidslivet. Testen dekker i alt 20 sentrale kompetanser, men det legges særlig vekt på kriteriene som defineres i krav- og stillingsanalysen.

The SHL Occupational Personality Questionnaire (OPQ) is one of the most widely used and respected measures of workplace behavioral styles in the world. The questionnaire helps organizations understand how aspects of an individual’s behavioral style will affect his or her performance at work.www.cebglobal.com

For å teste kandidatenes ferdigheter og prestasjonsevne, bruker vi SHL Verify, der kandidatene må løse et sett med numeriske og verbale oppgaver innenfor en gitt tidsramme.

SHL Verify range of online tests identify high-caliber talent quickly, efficiently, accurately, and securely. Our tests objectively measure problem-solving and critical reasoning capabilities to effectively predict success on the job. www.cebglobal.com

Rapport

På bakgrunn av intervjuer og testresultater utformer vi en sluttrapport der kandidatene får tallkarakterer fra 1 til 5. Disse angir sannsynligheten for at kandidatene vil være en ressurs på de ulike kompetanseområdene. Resultatene presenteres i et skjema som fremstiller forskjellene mellom kandidatene på en oversiktlig måte.

Svært høy
5
Høy
4
Middels
3
Lav
2
Svært lav
1

Vi minner samtidig om at det er mange faktorer som kan spille inn under utførelsen av testene. I de fleste tilfeller anbefaler vi en grundigere gjennomgang med sertifisert personell, for fullt utbytte.

Ta kontakt med rådgiver for mer info om test og rapport, eller sjekk www.cebglobal.com/shl

Ta en test

Ta en test

Her kan du logge inn for å prøve praksistest slik de anvendes i rekrutteringsprosessen.

Ta en test her


Ledige stillinger
Registrer CV
NYTTIGE SIDER

Hiring the best is your most important task

The one thing that hasn’t changed is the team that fields the best players wins