Det er mange hensyn å ta når man skal finne en ny medarbeider. I Level Personal tar vi utgangspunkt i organisasjons- og bedriftskulturen hos hver enkelt kunde, og lar det være førende for hvilke kvalifikasjoner og egenskaper vi leter etter.


Vi kan tilby fleksible løsninger, tilpasset oppdragsgivers behov og ressurser, enten du ønsker å bruke oss på hele eller deler av rekrutteringsprosessen.


Full prosess

 • Stillings- og kravanalyse
 • Stillingsannonse og medieplan
 • Aktive kandidatsøk
 • Søknadshåndtering og avklaringssamtaler
 • Utvelgelse og innkalling
 • Første- og andregangsintervjuer
 • Testing og kandidatrapport
 • Referanse- og bakgrunnssjekk
 • Innstilling
 • Kontraktsbistand
 • Oppfølging av nyansatt

Delprosess

Dersom oppdragsgiver ønsker bistand i forbindelse med interne rekrutteringer, opp mot kandidater de selv har opprettet kontakt med, eller i andre sammenhenger der det er mest hensiktsmessig med en delprosess, arbeider vi vanligvis på timebetaling.

Ved et visst omfang på etterspurte tjenester, kan vi bli enige om en fastpris, også når det innebærer testing av kandidater.

Test og rapport

Det mest naturlige tidspunktet for gjennomføring av tester er i forkant av andregangsintervjuer, når man sannsynligvis sitter igjen med to-tre kandidater; en situasjon der en lett mister fokus og har vanskelig for å ta stilling til hva som skiller de beste kandidatene.

Ved å bruke det riktige verktøyet tar en høyde for disse problemstillingene og sørger for et mer forutsigbart utfall, både med tanke på arbeidsprestasjon og trivsel. Dette støttes av en betydelig mengde forskning på området, som konkluderer med at prosessen blir ryddigere og mer rettferdig.

Les mer om test og rapport her, eller ta kontakt med en rådgiver for mer detaljert informasjon.

Ledige stillinger
Registrer CV
NYTTIGE SIDER

Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life

We’re generally overconfident in our opinions and our impressions and judgements.